Recursos para o estudo da Bíblia e do judaísmo: página em catalão e inglês

Recursos sobre Bíblia i judaisme – Bible and Judaism resources

Aquestes pàgines estan destinades al biblista i a l’hebraista. Els títols són en català i en anglès; els comentaris, de moment gairebé tots només en català. Per Pere Casanellas i Bassols.

These pages are intended for the Biblical scholar and for the Hebraist. Headings are in Catalan and in English; commentaries are for the moment nearly all only in Catalan. By Pere Casanellas.