Lições de Esopo e Fedro: o lobo e o cordeiro

Fábulas, com frequência, satirizam pessoas e grupos políticos que usam seu poder para oprimir os mais fracos.

Esopo

Λύκος καὶ ἀρήν

Λύκος θεασάμενος ἄρνα ἀπό τινος ποταμοῦ πίνοντα, τοῦτον ἐβουλήθη μετά τινος εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαι. Διόπερ στὰς ἀνωτέρω ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὡς θολοῦντα τὸ ὕδωρ καὶ πιεῖν αὐτὸν μὴ ἐῶντα. Τοῦ δὲ λέγοντος ὡς ἄκροις τοῖς χείλεσι πίνει καὶ ἄλλως οὐ δυνατὸν κατωτέρω ἑστῶτα ἐπάνω ταράσσειν τὸ ὕδωρ, ὁ λύκος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς αἰτίας ἔφη· “Ἀλλὰ πέρυσι τὸν πατέρα μου ἐλοιδόρησας.” Εἰπόντος δὲ ἐκείνου μηδὲ τότε γεγενῆσθαι, ὁ λύκος ἔφη πρὸς αὐτόν· “Ἐὰν σὺ ἀπολογιῶν εὐπορῇς, ἐγώ σε οὐχ ἧττον κατέδομαι.”

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἷα ἡ πρόθεσίς ἐστιν ἀδικεῖν, παρ’ αὐτοῖς οὐδὲ δικαία ἀπολογία ἰσχύει.

 

Le Loup et L’agneau

Un loup, voyant un agneau qui buvait à une rivière, voulut alléguer un prétexte spécieux pour le dévorer. C’est pourquoi, bien qu’il fût lui-même en amont, il l’accusa de troubler l’eau et de l’empêcher de boire. L’agneau répondit qu’il ne buvait que du bout des lèvres, et que d’ailleurs, étant à l’aval, il ne pouvait troubler l’eau à l’amont. Le loup, ayant manqué son effet, reprit : « Mais l’an passé tu as insulté mon père. — Je n’étais pas même né à cette époque, » répondit l’agneau. Alors le loup reprit : « Quelle que soit ta facilité à te justifier, je ne t’en mangerai pas moins.»

Cette fable montre qu’auprès des gens décidés à faire le mal la plus juste défense reste sans effet.

Fonte: Fables d’Ésope. Texte établi et traduit par Émile Chambry. Paris, 1927.

 

O Lobo e o Cordeiro

Um lobo, ao ver um cordeiro bebendo de um rio, resolveu utilizar-se de um pretexto para devorá-lo. Por isso, tendo-se colocado na parte de cima do rio, começou a acusá-lo de sujar a água e impedi-lo de beber. Como o cordeiro dissesse que bebia com as pontas dos beiços e não podia, estando embaixo, sujar a água que vinha de cima, o lobo, ao perceber que aquele pretexto tinha falhado, disse: “Mas, no ano passado, tu insultaste meu pai”. E como o outro dissesse que então nem estava vivo, o lobo lhe disse: “Qualquer que seja a defesa que apresentes, eu não deixarei de comer-te”.

A fábula mostra que, ante a decisão dos que são maus, nem uma justa defesa tem força.

Fonte: Esopo, Fábulas Completas. Tradução do grego de Neide Smolka. São Paulo: Moderna, 2005.

:. Esopo viveu na Grécia no século VI a.C.

 

Fedro

Lupus et Agnus

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant, siti compulsi. Superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Tunc fauce improba latro incitatus iurgii causam intulit; ‘Cur’ inquit ‘turbulentam fecisti mihi aquam bibenti?’ Laniger contra timens ‘Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe? A te decurrit ad meos haustus liquor’. Repulsus ille veritatis viribus ‘Ante hos sex menses male’ ait ‘dixisti mihi’. Respondit agnus ‘Equidem natus non eram’. ‘Pater hercle tuus’ ille inquit ‘male dixit mihi’; atque ita correptum lacerat iniusta nece.

Haec propter illos scripta est homines fabula qui fictis causis innocentes opprimunt. 

Fonte: The Latin Library

:. Fedro viveu em Roma no século I d.C.

Leia Mais:
‘O Lobo e o Cordeiro’ e ‘A Raposa e as Uvas’: uma leitura comparada  – Fedro, Esopo, La Fontaine, Monteiro Lobato e Millôr Fernandes (Márcio Luiz Moitinha Ribeiro e Marcos André Menezes dos Santos)

A lista de biblioblogs foi atualizada

A lista de biblioblogs de The Biblioblog Top 50 foi atualizada agora em janeiro. Confira Complete List of Biblioblogs. É a lista mais completa que conheço.

Observo que há outros itens interessantes neste blog, como as quarenta e poucas entrevistas com os biblioblogueiros, de 2005 a 2009, e a Biblical Studies Carnival List de 2005 até hoje.

Diz o post de 6 de janeiro de 2016:

The Complete List of Biblioblogs has just been updated! So now is a good opportunity to check out any biblical studies blogs which you haven’t seen before (January 6, 2016).

Sobre a lista:

This is a list of currently active biblioblogs (Biblical Studies Blogs).

“Biblioblogs” are blogs which deal primarily with matters concerning academic biblical studies. While this is the most useful, most up-to-date and best list of biblical studies blogs available, it is not “official” or “authoritative”, and we can only aim to be complete. If you know of any blog which should be added to this list, please contact biblioblogtop50 [at] yahoo.com.

Paulo de Tarso, Marx e a crítica da lei

HINKELAMMERT, F. J. A maldição que pesa sobre a lei: as raízes do pensamento crítico em Paulo de Tarso. São Paulo: Paulus, 2012, 328 p. – ISBN 9788534934169.

A maldição que pesa sobre a lei

No âmago deste livro se encontra a análise da presença de Paulo em Marx e a crítica da lei feita por Paulo. A estrutura da crítica da lei de Paulo e a de Marx são semelhantes. A lei a que ambos se referem tem um núcleo comum: em Paulo, é a lei romana; em Marx, a lei do mercado. Organizada em três partes, a obra tem dez capítulos.

O original, em espanhol, é: La maldición que pesa sobre la ley: las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso. 2. ed. ampliada. San José de Costa Rica: Editorial Arlekín, 2013, 343 p. – ISBN 9789977831633 [primeira edição: 2010].

La maldición que pesa sobre la ley

 

No Prólogo do livro, na primeira edição, em espanhol, diz Hinkelammert:

En el presente libro este análisis de la presencia de Pablo en Marx es el centro del conjunto de los artículos presentados.

En el centro de este conjunto, sin embargo, están dos capítulos, que se refieren al análisis de Pablo. Uno con el título “El juego de las locuras” y el otro siguiente “La maldición que pesa sobre la ley”. Ambos forman una unidad de análisis, en cuyo centro se encuentra la crítica de la ley de parte de Pablo.

Del análisis de estos dos capítulos resulta que, efectivamente, el pensamiento de Pablo está presente en toda la crítica de la ley que hace Marx. La estructura de la crítica de la ley de Pablo y la de Marx resultan idénticas. Eso se hace evidente en el análisis de la carta de los romanos. La ley a la cual ambos se refieren tiene un núcleo común: en Pablo es la ley romana; en Marx, la ley del código civil. Para los efectos de la crítica de la ley no se distinguen.

Podemos mencionar dos elementos claves de esta crítica.

Primero: Se trata del concepto de pecado que Pablo tiene. Pablo distingue entre el pecado y los pecados. Los pecados violan la ley. Sin embargo, el pecado se comete cumpliendo la ley. Y este es el pecado del cual Pablo trata en su crítica de la ley. Este concepto básico es también la base de la crítica de la ley de parte de Marx. Marx amplía esta crítica de la ley hacia la crítica de la ley del valor como ley de los mercados. Su crítica es la denuncia de la opresión y la explotación, que aparecen al ser cumplida la ley. Por tanto, los denuncia como crímenes que se cometen cumpliendo la ley. Son crímenes protegidos por los aparatos de justicia y de la policía. Eso es el centro de la crítica del capitalismo de parte de Marx. Sin embargo, la argumentación es la misma que en Pablo.

Segundo: Pablo denuncia la ley en cuanto se considera el cumplimiento de la ley como la justicia. El pecado ya en Pablo conlleva un problema ideológico. Quien considera la justicia como resultado del cumplimiento de la ley, produce la injusticia. La ley, al ser considerada su cumplimiento como instrumento de la justicia, se transforma en su contrario: según las palabras de Pablo, siendo ley de Dios se transforma en ley del pecado. El crimen que se comete aparece ahora como resultado de la propia justicia. Este mismo fenómeno aparece en el análisis de Marx y lo llama el fetiche o el fetichismo. Su concepto de ideología se basa en esta teoría del fetichismo. Al considerar el cumplimiento de la ley y, por tanto, de la ley del valor como acto de justicia, los crímenes que se cometen en cumplimiento de la ley ya no parecen ser crímenes sino sacrificios necesarios del progreso.

Estos dos elementos son la clave de la crítica de la ley y resulta bastante obvio que la crítica de la ley de parte de Pablo es una prefiguración – un Bild – de la crítica de la ley que Marx va a hacer. Por eso Marx no hace una copia, sino un desarrollo hacia una universalidad que otra vez va más allá del propio Pablo. Pero la raíz está en Pablo.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre las posiciones de Pablo y de Marx. Esta se hace presente en sus concepciones de la solución…

Uma apresentação da obra, feita por Hugo Amador Herrera Torres, em espanhol, pode ser lida em:

HERRERA TORRES, H. A. La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso. Argumentos, México, v. 27, n. 75, p. 249-253, 2014.

Quem é Franz J. Hinkelammert? Confira aqui e aqui.

Ainda algumas fotos dos 92 anos de papai

A caminho de Patos de Minas: Rio Grande em Rifaina, SP
Rio Grande em Rifaina, SP – 14.01.2016

Rio Grande na divisa de SP com MG em Rifaina - 14.01.2016
Rio Grande em Rifaina, SP

Ponte sobre o Rio Grande na divisa de SP com MG
A caminho de Patos de Minas: ponte sobre o Rio Grande

Passando por atoleiro na estrada de Alagoas em 16.01.2016
Enfrentando atoleiro na estrada de Alagoas

Chegou um novo "fazendeiro" em Patos de Minas
Um novo “fazendeiro” em Patos de Minas
O Rio Paranaíba começou a transbordar - 20.01.2016
Rio Paranaíba, em Patos de Minas, bem cheio – 20.01.2016

Mais fotos dos 92 anos de José Nicolau

Fazenda onde mora minha irmã Sônia
Fazenda onde mora minha irmã Sônia – 15.01.2016

 

Waldemar, marido da Sônia, tirando leite
Waldemar, marido da Sônia, tirando leite

 

Na casa da Sônia e do Waldemar em 15.01.2016
Na casa da Sônia e Waldemar em 15.01.2016

 

Na casa de meu irmão Geraldo
Na casa de meu irmão Geraldo e sua esposa Gracinha
Rita e eu no fogão a lenha na casa de meu irmão Geraldo
Rita e eu no fogão a lenha na casa de meu irmão Geraldo

 

Geraldo e eu no fogão a lenha
Geraldo e eu no fogão a lenha em 15.01.2016

José Nicolau, meu pai: 92 anos

No dia 16 deste mês de janeiro, José Mariano da Silva, meu pai, mais conhecido como José Nicolau, ou “seo” Zé Nicolau, completou 92 anos de vida.

Desta vez não houve comemoração, como em 2014 e 2015. Esta será feita provavelmente em maio na casa nova que ele está construindo na fazenda.

Mas nós, filhos de “seo” Zé Nicolau, fomos almoçar com ele no sábado, dia 16. Rita e eu chegamos a Patos de Minas no dia 14 e ficamos até dia 17. Como nos outros anos, Geraldo, meu irmão, e Gracinha, sua esposa, gentilmente nos acolheram em sua casa.

Parabéns, papai, por seus 92 anos de vida!

Algumas fotos [veja também as fotos das comemorações dos 90 e 91 anos]:

José Nicolau, meu pai, em 16 de janeiro de 2016
José Nicolau em 16.01.2016: 92 anos    
José Nicolau contando casos antigos após o almoço em 16.01.2016
José Nicolau, 92 anos, contando casos antigos da roça

 

José Nicolau contando casos antigos, após o almoço em 16.01.2016
José Nicolau, em sua casa, contando casos antigos
José Nicolau com 7 de seus 9 filhos no dia 16.01.2016
José Nicolau com 7 de seus 9 filhos
José Nicolau, meu pai, batendo pasto em junho de 2015
José Nicolau, meu pai, batendo pasto em junho de 2015

 

A casa nova de José Nicolau está quase pronta
A casa nova de José Nicolau está quase pronta

 

Ler a Bíblia em época de crise global

WORTHINGTON, B. (ed.) Reading the Bible in an Age of Crisis: Political Exegesis for a New Day. Minneapolis: Fortress Press, 2015, 363 p. – ISBN 97814514828671.

Reading the Bible in an Age of Crisis: Political Exegesis for a New Day

We live in an age in which economic, ecological, and political crises are not the exception, but the rule. The Cold War polarities that shaped an earlier “political exegesis” have been replaced; Bruce Worthington argues that increasingly, crisis is the engine of a global “turbo-capitalism.” In this volume, edited by Worthington, biblical scholars and activists describe and exemplify the shape of a biblical interpretation that takes contemporary crisis seriously as its most important context. Succinct opening essays summarize the salient aspects of our critical situation, especially in relation to the dominance of capitalism and its pervasive values; in later parts, contributions address themes of economic, political, and environmental crisis in dialogue with texts from the First and Second Testaments. Throughout the volume, the authors are careful to describe the basis for making interpretive analogies across historical, cultural, and socioeconomic distances between the world of the Hebrew Bible, the New Testament, and our own. Richard A. Horsley writes a postscript pointing to next steps in political interpretation.

Homenagem a Jean-Louis Ska

Presentazione del volume dedicato al Prof. Jean-Louis Ska in occasione del suo 70° compleanno:

GIUNTOLI, F. ; SCHMID, K. (eds.) The Post-Priestly Pentateuch: New Perspectives on its Redactional Development and Theological Profiles. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, VIII + 351 p. – ISBN 9783161531217.

The Post-Priestly Pentateuch

Mercoledì, 27 gennaio 2016 – h. 16.00 – Aula Magna del Pontificio Istituto Biblico

Saluto:
R.P. Michael F. Kolarcik, Rettore PIB

Interverranno:
:: Prof. Federico Giuntoli, co-editore del volume
“Lo stilo del solerte scriba” (Sal  45,2).
Scrittura e riscrittura nel Pentateuco

:: Dott.ssa Elisa Tittoni
Storia di letture e riletture di un dipinto di Caravaggio.
Il San Giovanni Battista della Pinacoteca capitolina

:: Dott.ssa Francesca Sacchi Lodispoto
“Capisci quello che leggi?” (At 8,30).
Per un uso critico della Bibbia nella pastorale

:: Prof. Jean-Louis Ska
Niente è più importante di un dettaglio!
Per una esegesi alla stregua di Sherlock Holmes

Conclusione:
Prof. Federico Giuntoli

Sobre o livro, diz a editora Mohr Siebeck:

Die aktuelle Diskussion über die Entstehung des Pentateuch hat mehr und mehr gezeigt, dass er seine gegenwärtige Gestalt erst in nachexilischer Zeit erreicht hat, als Israel unter persischer und später unter hellenistischer Herrschaft stand. Die klassische Forschung der vergangenen 150 Jahre hingegen sah den Pentateuch als mit der Einarbeitung der sogenannten Priesterschrift, der jüngsten Quellenschrift des Pentateuch, als beendet an. Doch es ist deutlich geworden, dass der Pentateuch auch Texte enthält, die die Priesterschrift bereits voraussetzen, sie fortschreiben und mit bereits vorhandenen Traditionen auszugleichen suchen. Es sind diese jüngsten Redaktionen des Pentateuch, die im Zentrum dieses Bandes stehen und deren Analyse und Beschreibungen einen wichtigen Beitrag zur neuesten Pentateuchforschung darstellen.

In the current conversation regarding the composition of the Pentateuch, there is mounting evidence of post-exilic redaction, which runs contrary to the conclusions of scholarship from the previous century. Many scholars today hold that the present form of the Pentateuch emerged in the post-exilic period, when Israel was under Persian and Hellenistic rule. The post-exilic community undertook the arduous task of gathering their literary and cultural heritage, which included ancient texts in combination with ex novo additions. The eventual result was the first five books of their scriptures in the present form. These post-exilic redactions, posterior to the Priestly contributions, are the focus of this volume.

Contributors: Reinhard Achenbach, Rainer Albertz, Joseph Blenkinsopp, David M. Carr, Jan C. Gertz, Federico Giuntoli, Bernard S. Jackson, Matthias Köckert, Christoph Levin, Bernard M. Levinson, Christophe Nihan, Eckart Otto, Alexander Rofé, Thomas Römer, Konrad Schmid, Ludwig Schmidt, Hans-Christoph Schmitt.

Fonte: PIB – Pontificio Istituto Biblico

RBL bloqueia o acesso gratuito às suas resenhas

Lamento informar aos meus leitores que o acesso às resenhas da RBL (Review of Biblical Literature) está, desde 6 de janeiro de 2016, bloqueado para quem não for membro da SBL (Society of Biblical Literature). Todos os links para as resenhas divulgadas em meu blog, ficam, assim, inúteis.

Algumas reações de membros da SBL abordam pontos importantes desta decisão. Fazem a gente pensar.

Por exemplo:

:: Dear SBL: A Paywall Will Bring Neither Prestige nor Progress – By Carrie Schroeder – January 5, 2016

:: RBL being put behind paywall – By Christian Brady – 5 Jan, 2016

:: Let’s not hide Review of Biblical Literature from the public! – By Steve Walton – 7 January 2016

O comunicado que recebi por e-mail, no dia 5 de janeiro, assinado por Bob Buller, diz, entre outras coisas, o seguinte:

Com o objetivo de fortalecer o status da RBL como um valioso recurso produzido principalmente por membros da SBL para os membros da SBL, estaremos exigindo [para o acesso às resenhas] um login de membro da SBL. Assim, a partir de 6 de janeiro, usuários que desejarem ler resenhas publicadas precisarão fazer login com uma ID [= identidade] de membro da SBL…

In order to solidify RBL’s status as a valuable resource produced primarily by SBL members for SBL members, we will be moving RBL behind the SBL member login. Thus, beginning 6 January users who wish to read published reviews will need to log in with an SBL member ID in order to do so. Other parts of the RBL site will remain open to the public, and users not logged in will be able to see who has reviewed a given book; however, in order to read that review a user will be required to enter his or her SBL ID. As a nonmember subscriber to RBL, I imagine that you find this news somewhat troubling…

Preparando meus programas de aula para 2016

Como faço todos os anos, estou, nestes dias, preparando meus programas de aula de Bíblia para 2016.

Mas, desta vez, não achei necessário reescrever tudo novamente. Apenas atualizei os programas de 2015.

De vez em quando, pessoas interessadas me pedem o conteúdo das aulas. Na verdade, para algumas disciplinas, faço apenas roteiros de aula, não textos completos, por isso a transferência de conteúdo não é viável.

Lembro, entretanto, que há exceções:

:. A História de Israel que utilizarei neste ano é exatamente a que está na Ayrton’s Biblical Page e que foi atualizada no ano passado. Meus alunos, por exemplo, poderão acessar o texto online, ou através dos arquivos em html ou pdf que disponibilizo para eles.

Aliás os visitantes da página podem baixar a História de Israel em pdf, imprimir ou até mesmo enviá-la por e-mail utilizando o plugin para WordPress Print Friendly and PDF Button que está presente no final de cada página. Incentivo o seu uso para fins educacionais. No caso do formato pdf, tenho deixado o “tamanho do texto” em 80%, pois fica melhor.

:. A Língua Hebraica Bíblica está disponível na página através do download de Noções de Hebraico Bíblico.

:. A Literatura Profética tem como base o meu livro A Voz Necessária: Encontro com os profetas do século VIII a.C., que pode ser baixado em pdf na versão atualizada em 2011.

:. Além disso, alguns artigos, faqs sobre os profetas, resenhas e posts serão utilizados. E só examinar os programas e ir até a página destes textos.

Terminei a atualização da Ayrton’s Biblical Page em 02.12.2015.

Clique aqui e veja os programas. Links para as 6 disciplinas que leciono, no final, em “Leia Mais”.